خاصیت سماق

خاصیت سماق خواص بی نظیر سماق
دوشنبه ۷ دی ۱۳۹۴ ۲۰:۲۴

خواص بی نظیر سماق

خواص بی نظیر سماق سماق چاشنی انواع غذاها، سالاد و به خصوص انواع کباب است و استفاده زیاد از سماق سبب شده است که تحقیقات وسیعی بر روی آن صورت گیرد.