کاهش قیمت جهانی طلا

کاهش قیمت جهانی طلا قیمت جهانی طلا کاهش یافت
دوشنبه ۷ دی ۱۳۹۴ ۲۲:۲۰

قیمت جهانی طلا کاهش یافت

قیمت جهانی طلا کاهش یافت قیمت جهانی طلا در آستانه سال جدید میلادی کاهش یافت.