عکس بارگاه مطهر امامزادگان آقا علی عباس و شاهزاده محمد در سال 1355

عکس بارگاه مطهر امامزادگان آقا علی عباس و شاهزاده محمد در سال 1355 عکس بارگاه مطهر امامزادگان آقا علی عباس و شاهزاده محمد در سال 1355
دوشنبه ۷ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۵۵

عکس بارگاه مطهر امامزادگان آقا علی عباس و شاهزاده محمد در سال 1355

عکس بارگاه مطهر امامزادگان آقا علی عباس و شاهزاده محمد در سال 1355 امامزاده آقا علی عباس و شاهزاده محمد (علیهما السلام) فرزندان امام موسی کاظم (ع)