آشنایی با «رکسانا ورزا» بانوی موفق ایرانی

آشنایی با «رکسانا ورزا» بانوی موفق ایرانی رکسانا ورزا ششمین بانوی موفق در زمینه تکنولوژی
سه شنبه ۸ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۳۱

رکسانا ورزا ششمین بانوی موفق در زمینه تکنولوژی

رکسانا ورزا ششمین بانوی موفق در زمینه تکنولوژی رکسانا ورزا (Roxanne Varza) ششمین بانوی موفق زیر ۳۰ سال آمریکا در زمینه تکنولوژی‌ است