سخنان دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

سخنان دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر : رویکردمان در فجر امسال راضی کردن همه نیست
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۳۹

دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر : رویکردمان در فجر امسال راضی کردن همه نیست

محمد حیدری تغییرات فراخوان سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را حاصل ماه‌ها مشورت و کارشناسی دانست و تاکید کرد رویکرد امسال راضی کردن همه نیست بلکه باید جشنواره‌ای حرفه‌ای برپا کرد.