سخنان محمد حیدری با خبرگزاری مهر

سخنان محمد حیدری با خبرگزاری مهر جشنواره فیلم فجر را با نگاه سیاسی نسنجید/ سینمایی در خدمت انقلاب
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۵۴

جشنواره فیلم فجر را با نگاه سیاسی نسنجید/ سینمایی در خدمت انقلاب

محمد حیدری تاکید کرد ارزیابی آثار در جشنواره فجر باید به دور از نگاه سیاسی باشد و به این نکته توجه کنیم که بالندگی سینما چه در محتوا، چه تکنیک و تنوع و تکثر آثار در بستر انقلاب اسلامی محقق شده است.