سید صادق موسوی مشاور دبیر و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی جشنواره فیلم فجر

سید صادق موسوی مشاور دبیر و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی جشنواره فیلم فجر «سید صادق موسوی » مشاور دبیر و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی جشنواره فیلم فجر شد
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ ۱۵:۰۲

«سید صادق موسوی » مشاور دبیر و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی جشنواره فیلم فجر شد

محمد حیدری طی حکمی " سید صادق موسوی " را به سمت مشاور دبیر و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی جشنواره فیلم فجر منصوب کرد.