انتخاب مدیران بخش های مختلف جشنواره فیلم فجر انجام شد