گفتگوی محمد حیدری دبیر جشنواره سی و چهرام فجر با روزنامه صبا

گفتگوی محمد حیدری دبیر جشنواره سی و چهرام فجر با روزنامه صبا محمد حیدری در گفتگو با صبا بیان کرد : تا پایان اختتامیه از فیلم‌ها صیانت می‌کنم
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ ۱۵:۳۲

محمد حیدری در گفتگو با صبا بیان کرد : تا پایان اختتامیه از فیلم‌ها صیانت می‌کنم

محمد حیدری دبیر سی و چارم جشنواره فیلم فجر در یک نگاه کلی برنامه خود را برای برگزاری جشنواره‌ای متفاوت تشریح می‌کند.