مرگ تدریجی موزه های استان خوزستان

مرگ تدریجی موزه های استان خوزستان مرگ تدریجی موزه های استان خوزستان
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ ۲۱:۴۴

مرگ تدریجی موزه های استان خوزستان

مرگ تدریجی موزه های استان خوزستان با وجود آنکه استان خوزستان یکی از منطقه های منحصر به فرد در حوزه میراث فرهنگی و محوطه های باستانی است اما مرگ تدریجی موزه های این استان تلنگری برای مسئولان و فعالان این حوزه به شمار می رود.