کاهش زمان خدمت سربازی

کاهش زمان خدمت سربازی شرایط جدید کاهش ۶ تا ۱۰ ماهه خدمت سربازی
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ ۲۲:۱۹

شرایط جدید کاهش ۶ تا ۱۰ ماهه خدمت سربازی

شرایط جدید کاهش ۶ تا ۱۰ ماهه خدمت سربازی معاون سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: دانشجویانی که پایان نامه های خود را با موضوعات قضائی و حقوقی مرتبط با نیروهای مسلح ارائه کنند، از امتیاز کاهش ۶ تا ۱۰ ماهه مدت سربازی استفاده می کنند.