در زمان افزایش آلودگی هوا چه بخوریم

در زمان افزایش آلودگی هوا چه بخوریم زمانی که هوا آلوده است، چه بخوریم؟
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۴۵

زمانی که هوا آلوده است، چه بخوریم؟

زمانی که هوا آلوده است، چه بخوریم؟ آلاینده‌های موجود در هوا هر کدام به‌گونه‌ای بر هریک از اعضای بدن تأثیر می‌گذارند و باعث اختلال در عملکرد مطلوب دستگاه‌های مختلف در بدن می‌شوند.