آثار جشنواره سیو چهارم فیلم فجر

آثار جشنواره سیو چهارم فیلم فجر طیف های مختلف  در جشنواره سی و چهارم فیلم فجر
پنجشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۱۰

طیف های مختلف در جشنواره سی و چهارم فیلم فجر

اهمیت جشنواره فیلم فجر به عنوان یک رویداد مهم فرهنگی کشور همواره پیش از آغاز، گمانه هایی را در پی دارد که امسال با توجه به اخبار منتشر شده به نظر جشنوره ای با حضور طیف های مختلف فکری، باتجربه و جوان خواهیم داشت.