دیدگاه پروفسور هانری ماسه در مولانا

دیدگاه پروفسور هانری ماسه در مولانا دیدگاه پروفسور هانری ماسه در مورد ادبیات فارسی
پنجشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۵۰

دیدگاه پروفسور هانری ماسه در مورد ادبیات فارسی

دیدگاه پروفسور هانری ماسه در مورد ادبیات فارسی پروفسور فرانسوی هانری ماسه در جشن بازنشستگی اش در دانشگاه سوربن فرانسه چنین گفت :