آتش زدن هتل مجلل العنوان در نزدیکی برج خلیفه دبی به دست داعش

آتش زدن هتل مجلل العنوان در نزدیکی برج خلیفه دبی به دست داعش آتش زدن هتل مجلل العنوان در نزدیکی برج خلیفه دبی به دست داعش
جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۵۱

آتش زدن هتل مجلل العنوان در نزدیکی برج خلیفه دبی به دست داعش

آتش زدن هتل مجلل العنوان در نزدیکی برج خلیفه دبی به دست داعش داعش مسئولیت آتش سوزی هتل مجلل العنوان در نزدیکی برج خلیفه دوبی را برعهده گرفت.