کشف اشیای عتیقه متعلق به دوره ساسانی در زنجان

کشف اشیای عتیقه متعلق به دوره ساسانی در زنجان کشف اشیای عتیقه متعلق به دوره ساسانی در زنجان
جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۱۲

کشف اشیای عتیقه متعلق به دوره ساسانی در زنجان

کشف اشیای عتیقه متعلق به دوره ساسانی در زنجان فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود اعلام کرد: سه سکه طلا، یک کوزه عصر آهن و یک سنگ قبر متعلق به دوره ساسانیان و افشاریه در ایجرود کشف شده است.