اشیای عتیقه متعلق به دوره ساسانی در زنجان

اشیای عتیقه متعلق به دوره ساسانی در زنجان کشف اشیای عتیقه متعلق به دوره ساسانی در زنجان
جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۱۲

کشف اشیای عتیقه متعلق به دوره ساسانی در زنجان

کشف اشیای عتیقه متعلق به دوره ساسانی در زنجان فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود اعلام کرد: سه سکه طلا، یک کوزه عصر آهن و یک سنگ قبر متعلق به دوره ساسانیان و افشاریه در ایجرود کشف شده است.