گردشگران چینی رکورد زدند !

گردشگران چینی رکورد زدند ! گردشگران چینی رکورد زدند !
جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۲۸

گردشگران چینی رکورد زدند !

گردشگران چینی رکورد زدند ! باوجود کاهش رشد اقتصادی چین به پایین‌ترین حد خود طی سال‌های اخیر، چین درسال 2015 نیز بیشترین تعداد گردشگران خارجی را به سراسر جهان فرستاد.