آشنایی با سگ نژاد سیبرین هاسکی

آشنایی با سگ نژاد سیبرین هاسکی سگ سیبرین هاسکی
جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴ ۱۷:۴۹

سگ سیبرین هاسکی

سگ سیبرین هاسکی هاسکی سگی قدرتمند و کاری می‌باشد. در همه رنگها از سیاه یکدست تا سفید یافت می‌شود.