رایزنی با پلیس برای عدم تکرار حادثه نائین

رایزنی با پلیس برای عدم تکرار حادثه نائین رایزنی با پلیس برای عدم تکرار حادثه نائین
جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴ ۲۰:۳۳

رایزنی با پلیس برای عدم تکرار حادثه نائین

رایزنی با پلیس برای عدم تکرار حادثه نائین معاون گردشگری کشور از رایزنی با پلیس برای تکرار نشدن برخوردهای سلبی با گردشگران خبر داد و تاکید کرد