دبیر جشنواره سی و چهارم فیلم فجر

دبیر جشنواره سی و چهارم فیلم فجر در نشست خبری سی و چهارمین جشنواره فجر گفته شد : نشست پرسخ و پاسخ فیلم اولی ها و زمان فروش بیلت ها
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ ۲۲:۳۰

در نشست خبری سی و چهارمین جشنواره فجر گفته شد : نشست پرسخ و پاسخ فیلم اولی ها و زمان فروش بیلت ها

وی درباره بلیت های جشنواره فیلم فجر نیز بیان کرد: جزئیات فروش بلیت ها به زودی از طرف ستاد خبری جشنواره اعلام خواهد شد ضمناینکه تخفیفات لازم برای همه قشرها در نظر گرفته شده است.