خوشحالی عربستان از آتش زدن سفارتش در ایران

خوشحالی عربستان از آتش زدن سفارتش در ایران لبخند عربستان بعد از حوادث تهران و مشهد
یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۱۰

لبخند عربستان بعد از حوادث تهران و مشهد

لبخند عربستان بعد از حوادث تهران و مشهد در صدر اخبار رسانه‌های جهان در روز گذشته نه اعدام شیخ نمر بلکه حمله به سفارت عربستان در تهران بود. بالا رفتن از دیوار یک سفارت خارجی در ایران برای رسانه‌های جهان به شدت جذاب تر از اعدام شیخ نمر در عربستان است.