کشف جلوه‌ هایی نو از فارس مرکزی در زمان هخامنشیان

کشف جلوه‌ هایی نو از فارس مرکزی در زمان هخامنشیان کشف جلوه‌ هایی نو از فارس مرکزی در زمان هخامنشیان
یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴ ۱۹:۵۳

کشف جلوه‌ هایی نو از فارس مرکزی در زمان هخامنشیان

کشف جلوه‌ هایی نو از فارس مرکزی در زمان هخامنشیان فصل اول از دور دوم مطالعات هیأت مشترک ایران و فرانسه در محوطه میراث جهانی پاسارگاد و دشت مرغاب به شناسایی و آشکار شدن ساختارهای معماری مدفون فراوان منجر شد .