روابط دیپلماتیک ایران و عربستان

روابط دیپلماتیک ایران و عربستان عربستان روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد
دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴ ۰۹:۲۲

عربستان روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد

عربستان روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد عربستان سعودی اعلام کرد از همه دیپلمات‌های ایرانی خواسته است تا عربستان را ترک کنند.