ایرانی ها جنبه ندارند

ایرانی ها جنبه ندارند رعنا حربی : ایرانی ها جنبه ندارند
دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۵۰

رعنا حربی : ایرانی ها جنبه ندارند

رعنا حربی : ایرانی ها جنبه ندارند باز هم شتاب زدگی و به قول معروف "جوگیری" هموطنانمان در فضای مجازی خبرساز شده و می‌رود تا حماسه‌ای دیگر توسط ایرانیان در فضای مجازی رقم بخورد.