استاد فرشید موسوی

استاد فرشید موسوی زندگینامه فرشید موسوی استاد علوم معماری
سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۰۳

زندگینامه فرشید موسوی استاد علوم معماری

زندگینامه فرشید موسوی استاد علوم معماری فرشید موسوی، متولد ۱۳۴۴ در شیراز، معمار و استاد ایرانی علوم معماری مدرسه طراحی دانشگاه هاروارد آمریکا است.