کاهش چشمگیر گردشگران ایرانی ترکیه

کاهش چشمگیر گردشگران ایرانی ترکیه کاهش چشمگیر گردشگران ایرانی ترکیه
سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۵۲

کاهش چشمگیر گردشگران ایرانی ترکیه

کاهش چشمگیر گردشگران ایرانی ترکیه «روابط نزدیک اقتصادی و سیاسی میان دو کشور ترکیه و ایران و همچنین برخی جذابیت‏های اجتماعی ترکیه برای گردشگران ایرانی، در سال‏های گذشته این کشور را به نخستین مقصد گردشگران ایرانی تبدیل کرده بود؛ اما در سال 2015