عربستانی ها در صورت سفر به ایران مجازات می شوند

عربستانی ها در صورت سفر به ایران مجازات می شوند عربستانی ها در صورت سفر به ایران مجازات می شوند
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ ۱۱:۲۵

عربستانی ها در صورت سفر به ایران مجازات می شوند

عربستانی ها در صورت سفر به ایران مجازات می شوند عربستان سعودی اتباع کشورش را که به ایران سفر کنند، مجازات خواهد کرد.