عربستان سعودی برای سفر به ایران مجازات‌ تعیین کرد

عربستان سعودی برای سفر به ایران مجازات‌ تعیین کرد عربستانی ها در صورت سفر به ایران مجازات می شوند
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ ۱۱:۲۵

عربستانی ها در صورت سفر به ایران مجازات می شوند

عربستانی ها در صورت سفر به ایران مجازات می شوند عربستان سعودی اتباع کشورش را که به ایران سفر کنند، مجازات خواهد کرد.