رانی

رانی صافولای سعودی بازار پرسود ایران را ترک نمی‌ کند
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ ۱۱:۴۷

صافولای سعودی بازار پرسود ایران را ترک نمی‌ کند

صافولای سعودی بازار پرسود ایران را ترک نمی‌ کند شرکت سعودی صافولا که بخش مهمی از بازار روغن نباتی ایران را در اختیار دارد اعلام کرد با وجود قطع روابط دیپلماتیک و تجاری دو کشور از بازار ایران خارج نخواهد شد.