کویر ایران

کویر ایران ۱۶۰ فرصت شغلی در مرنجاب ازبین رفت
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ ۱۹:۳۶

۱۶۰ فرصت شغلی در مرنجاب ازبین رفت

۱۶۰ فرصت شغلی در مرنجاب ازبین رفت درحالی که مرنجاب فصل پرمسافر خود را پشت سر می‌گذارد، با ممنوعیت برگزاری تورهای گردشگری این منطقه، ۱۶۰ فرصت شغلی از بین رفت.