ازد‌واج آسان از طریق تسخیر سفارت!

ازد‌واج آسان از طریق تسخیر سفارت! ازد‌واج آسان از طریق تسخیر سفارت!
پنجشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۴ ۱۲:۵۶

ازد‌واج آسان از طریق تسخیر سفارت!

واکنش‌های طنز به ماجرای حمله اخیر به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد همچنان ادامه دارد.