اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهری

اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهری واکنش فرمانداری تهران به پولی‌ شدن تونل های شهر
پنجشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۵۵

واکنش فرمانداری تهران به پولی‌ شدن تونل های شهر

واکنش فرمانداری تهران به پولی‌ شدن تونل های شهر معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به اینکه لایحه اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهری همچون تونل‌ها در نوبت بررسی شورای