فیلم پل خواب

فیلم پل خواب پل خواب یک فیلم قصه گو است
پنجشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۴ ۱۷:۲۷

پل خواب یک فیلم قصه گو است

کارگردان«پل خواب» معتقد است اصلی ترین ویژگی فیلمش قصه گویی آن است که می تواند مورد توجه علاقمندان قرار گیرد.