عربستان و ایران

عربستان و ایران ایران را از روی نقشه حذف می کنیم !
چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۲۲

ایران را از روی نقشه حذف می کنیم !

ایران را از روی نقشه حذف می کنیم ! فرمانده ارتش پاکستان در حمایت از عربستان گفت: هرگونه تهدیدی علیه عربستان از جانب ایران را به سختی پاسخ خواهیم داد.
عربستان و ایران واکنش وزیر دفاع عربستان به جنگ با ایران
پنجشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۰۰

واکنش وزیر دفاع عربستان به جنگ با ایران

واکنش وزیر دفاع عربستان به جنگ با ایران در پی تنش اخیر میان عربستان و ایران، جانشین ولیعهد عربستان تاکید کرد که کشورش