تنش بین عربستان و ایران

تنش بین عربستان و ایران واکنش وزیر دفاع عربستان به جنگ با ایران
پنجشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۴ ۲۳:۰۰

واکنش وزیر دفاع عربستان به جنگ با ایران

واکنش وزیر دفاع عربستان به جنگ با ایران در پی تنش اخیر میان عربستان و ایران، جانشین ولیعهد عربستان تاکید کرد که کشورش