ایران و امارات

ایران و امارات بازگشت سفیر ایران در امارات به تهران و کاهش تعداد دیپلماتهای ایرانی به 15 نفر
جمعه ۱۸ دی ۱۳۹۴ ۱۲:۴۶

بازگشت سفیر ایران در امارات به تهران و کاهش تعداد دیپلماتهای ایرانی به 15 نفر

بازگشت سفیر ایران در امارات به تهران و کاهش تعداد دیپلماتهای ایرانی به 15 نفر در پی تحولات صورت گرفته در روابط ایران و امارات عربی متحده و تصمیم این کشور جهت کاهش روابطش با ایران