برنامه نقد چهار

برنامه نقد چهار دیشب در برنامه نقد چهار با حضور دو عضو هیئت انتخاب و دبیرجشنواره سی و چهارم فیلم فجرگفته شد
جمعه ۱۸ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۲۴

دیشب در برنامه نقد چهار با حضور دو عضو هیئت انتخاب و دبیرجشنواره سی و چهارم فیلم فجرگفته شد

دیشب برنامه نقد چهار با اجرای علیرضا شجاع نوری عضو هیئت انتخاب سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به همراه عضو دیگر فریدون جیرانی و دبیر جشنواره محمد حیدری درباره اتفاقات و برنامه های این دوره صحبت هایی را انجام دادند که بخشی از آن به شرح زیر میباشد.