سوء تغذیه یک خرس قطبی

سوء تغذیه یک خرس قطبی یکی از تکان دهنده ترین عکس های سال 2015
جمعه ۱۸ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۴۵

یکی از تکان دهنده ترین عکس های سال 2015

یکی از تکان دهنده ترین عکس های سال 2015 در این مطلب تصویری از سوء تغذیه یک خرس قطبی را مشاهده خواهید کرد که به عنوان یکی از تکان دهنده ترین عکس های سال 2015 انتخاب شده است.