چالش های گردشگری ایران

چالش های گردشگری ایران چالش های گردشگری ایران
جمعه ۱۸ دی ۱۳۹۴ ۱۵:۴۹

چالش های گردشگری ایران

چالش های گردشگری ایران در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه و درحالی که گفته می شود گردشگران ورودی به ایران باید در سال 1404 یعنی تنها 10سال دیگر، به رقم 20 میلیون نفر برسند اما