پولدار

پولدار سام نظریان ثروتمندترین ایرانی
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۱۳

سام نظریان ثروتمندترین ایرانی

سام نظریان کیست؟ سام نظریان در سال یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار در ایران چشم بر جهان گشود. او فرزند یونس نظریان بنیانگذار شرکت بزرگ کوالکام است. سام نظریان.