معبد آناهیتا کنگاور عکس

معبد آناهیتا کنگاور عکس عکسهای معبد آناهیتا کنگاور
شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۴ ۲۰:۴۷

عکسهای معبد آناهیتا کنگاور

عکسهای معبد آناهیتا کنگاور معبد آناهیتا بنای تاریخی که امروزه در شهر کنگاور واقع شده‌است. کنگاور در میانه راه امروزی همدان کرمانشاه و بر سر راه تاریخی هگمتانه تیسفون قرار گرفته‌است.