دیدنی های تبریز

دیدنی های تبریز عکسهایی از کوههای رنگی یا آلاداغ لار شگفتی عجیب دنیای طبیعت
شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۴ ۲۱:۲۶

عکسهایی از کوههای رنگی یا آلاداغ لار شگفتی عجیب دنیای طبیعت

عکسهایی از کوههای رنگی یا آلاداغ لار شگفتی عجیب دنیای طبیعت «آلاداغ لار» یا کوههای رنگی یکی از شفتگی آفرینش که در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز و در مسیر شهرستان خواجه و اتوبان میانه - زنجان قرار دارد.