اصول مذاکره

اصول مذاکره آیا دوست دارید فکر دیگران را بخوانید ؟
یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴ ۱۳:۰۰

آیا دوست دارید فکر دیگران را بخوانید ؟

آيا دوست دارید به افكار كسي كه در كنار دستتان نشسته است پي ببريد و بدانید در ذهن آنها چه می گذرد؟ مطمئنا پاسخ اکثر شما به این سئوال مثبت هست.