نرخ انواع ارز

نرخ انواع ارز آخرین بهای انواع ارز در بازار امروز
یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴ ۱۲:۲۹

آخرین بهای انواع ارز در بازار امروز

آخرین بهای انواع ارز در بازار امروز در بازار امروز خرید دلار آمریکا 3726 تومان و فروش آن به 3740 تومان رسید.