جاذبه های گردشگری خوزستان

جاذبه های گردشگری خوزستان ظرفیت‌ های خالی گردشگری آبی در خوزستان
یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴ ۲۲:۴۰

ظرفیت‌ های خالی گردشگری آبی در خوزستان

ظرفیت‌ های خالی گردشگری آبی در خوزستان باوجود پتانسیل‌هایی که برای توسعه گردشگری آبی در خوزستان وجود دارد بی توجهی مسئولان سبب شده تا بخش عمده ای از این ظرفیت بدون استفاده باقی بماند.