ویروس HIV (ایدز)

ویروس HIV (ایدز) ماجرای دستگیری ساندویچ فروش داعشی چیست ؟
یکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴ ۲۲:۵۷

ماجرای دستگیری ساندویچ فروش داعشی چیست ؟

ماجرای دستگیری ساندویچ فروش داعشی چیست ؟ ساندویچ فروشی در کرمانشاه با انتقال ویروس HIV (ایدز) از طریق سس به غذاهایش، سوژه اخیر شایعه پردازان شد.