تجارت کثیف سعودی‌ ها در ترکیه

تجارت کثیف سعودی‌ ها در ترکیه تجارت کثیف سعودی‌ ها در ترکیه
دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۲۴

تجارت کثیف سعودی‌ ها در ترکیه

تجارت کثیف سعودی‌ ها در ترکیه یک روزنامه انگلیسی از سوء استفادۀ مردان ثروتمند سعودی از زنان آوارۀ سوری در ترکیه پرده برداشت.