سواری مدل ام. وی ام

سواری مدل ام. وی ام خودرو چینی در سانحه مشهد نصف شد + عکس
دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴ ۱۵:۰۶

خودرو چینی در سانحه مشهد نصف شد + عکس

خودرو چینی در سانحه مشهد نصف شد + عکس بامداد روز دوشنبه یک خودروی سواری مدل ام. وی ام. در ابتدای محور بهشت رضا(ع) مشهد و حد فاصل دوربرگردان طرق به دلایل نامعلوم