ملودرامی اجتماعی

ملودرامی اجتماعی فیلم زاپاس ؛ ملودرامی اجتماعی است
سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ ۱۲:۱۱

فیلم زاپاس ؛ ملودرامی اجتماعی است

فیلم زاپاس ؛ ملودرامی اجتماعی است کارگردان فیلم زاپاس معتقد است که تلاش کرده ملودارم اجتماعی را با روایت شیرینی به تصویر بکشد